Synlab Analytics & Services Germany GmbH
Orlaweg 2
07743 Jena
Branche: Chemie
Bundesland: Thüringen
Landesbezirk: Hessen-Thüringen
Bezirk: Thüringen
Kein Tarif
Betriebsrat